Overview
HPE - storage SAS bus extender - SAS 12Gb/s